Нематеријално културно наслеђе

Нeмaтeриjaлнo културнo нaслeђe или кaкo сe још назива живо људско наслеђе, обухвата обичаје и друштвене праксе, ритуале, веровања, начине усменог изражавања, знања и вештине везане за традиционалне занате, исхрану, који преношени с генерације на генeрацију и данас чине део специфичног наслеђа једне заједнице. Такво наслеђе, заједнице које га баштине, препознају као део сопственог идентитета и чувајући га и преносећи на следеће нараштаје, граде јединствeни oсeћaj идeнтитeтa, кoнтинуитeтa и припадности.

Заштита и очување нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији, сиситемски и организовано, започиње усвајањем УНЕСКО-ве Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа, у мају 2010. године. Велики и значајан корак у заштити овог дела веома богатог наслеђа у Србији, начињен је формирањем Националног регистра нематеријалног културног наслеђа, 2012. године. Регисар, који се води у Центру за нематеријално културно наслеђе Етнографског музеја у Београду, у овом тренутуку обухвата првих 27 елемената забележених и уписаних као део националног наслеђа Србије. Ту су обичаји као што су Крсна слава, Молитва под Миџором, Обичај изливања паљења ратарских свећа, Лазарице у Сиринићкој жупи, Чување Христовог гроба; затим усмене традиције Певање уз гусле, Грокталице, Певање извика, Ерски хумор, Ојкача, Врањска градска песма или извођачке уметности Коло, коло у три, коло у шест, Руменка, Свирање на гајдама, Фрулашка пракса, Свирање на кавалу и Вуков сабор. Занатска знања и вештине, преношени с генерације на генарцију нашли су своје место у Националном регистру кроз Пиротско ћилимарство, Филигрански занат, Клесарски занат из Беле Воде, Злакуску лончарију, Израду дрвених чутура у селу Пилица, Косовски вез и Наивно сликарство Словака, а знања која се односе на припремање хране убележена су кроз Белмуж, Изради пиротског качкаваља и израду Пазарских мантија.

У настојањима да део својих обичаја забележи као део наслеђа човечанства и учини га видљивијим и на међународном плану, Србија је у кандидовала Славу, као националну номинацију и Пролећни празник: Хидрилезе/Св.Ђорђа као мултинационалну номинацију за упис на Репрезентативну листу УНЕСКО-а.

Нематеријално културно наслеђе

[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn1.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn2.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn3.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn4.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn5.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn6.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn7.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn8.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn9.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn11.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn12.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn13.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn14.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn15.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn16.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn17.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn18.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn19.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn20.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn21.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn22.jpg]
[img src=http://kulturaishranesrbije.rs/wp-content/flagallery/nkn/thumbs/thumbs_nkn23.jpg]

Comments are closed.